Bakı qədim kartoçkalarda

19-cu əsrdən xarici ölkədəki və rus turistlərin diqqətini cəlb etdiyi Bakı böyük sənaye və mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdi. Şəhər xüsusən 19-20-ci əsrlərdəki poçt kartoçkalarında yaxşı təqdim edilmişdir. Bunlarda Bakının məşhur binaları, şəhər məhəllələri, limanı və neft hasilatı yerləri təsvir edilmişdir.
 
Rus, fransalı, alman, ingilis nəşretmələrində erməni memarlar tərəfindən layihələşdirilmiş hökümət binalarının, ermənilərə mənsub olan neft müəssisələrinin, şirkətlərinin, şəhərin müsəlman və xristian abidələrinin foto şəkilləri öz əksini tapmışdır. Bakının mənzərələriylə bəzi poçt kartoçkaları erməni foto şəkilçiləri və nəşriyyatçıları tərəfindən nəşr edilmişdir.